In Huis In Huis

  • Soep, muziek en nieuwe teksten - kortom: een nieuw seizoen Maandagavonden!De kennis over de wereld waarin wij leven is de afgelopen eeuwen ontegenzeggelijk vergroot. Zelfs als we zelf niet precies …

    oktober 2019 - april 2020