Schrijfinjectie Monty & De Nwe Tijd

De Nwe Tijd voegt twee enveloppen van €2.500 toe aan de schrijfinjectie van Monty. Hiermee worden vijf jonge schrijvers gesteund. 

Bart van den Donker, Ellis Meeusen & Pleun van Engelen, Lars Koning, Mitch Van Landeghem en Shabnam Baqhiri krijgen van Monty en De Nwe Tijd een impuls om te schrijven aan een nieuwe theatertekst.

Op 20 november lanceerde Monty een oproep aan toneelschrijvers. Met een budget van €7.500 beoogde Monty een injectie in het schrijflandschap. Jonge, onafhankelijke schrijvers die momenteel niet onder de vleugels van een organisatie kunnen schuilen, konden aanspraak maken op een schrijfenvelop.

De Nwe Tijd springt op de kar en voegt nog twee enveloppen van €2.500 toe, wat het totaalbudget op €12.500 brengt. Hierdoor worden niet drie, maar vijf schrijvers gesteund in hun prille schrijverscarrière.

De respons op de oproep was groot. 82 inzenders stuurden ons hun idee voor een nieuwe tekst. Dat is hartverwarmend veel creativiteit. Maar het is ook een teken aan de wand. Kunstenaars, theatermakers en schrijvers zijn de eersten die niet meer aan de bak komen als de theaters hun deuren sluiten. Hun situatie is precair. Steun aan jonge kunstenaars en schrijvers is broodnodig.

Op 11 april 2021 staat De Leesclub paraat om de nieuwe teksten in primeur voor te lezen aan het publiek.

Voor meer info klik hier.