Maandagavond #20

Burgerschap, een gebruiksaanwijzing

Overal in Europa komen jongeren de straat op om te ijveren voor een beter klimaatbeleid. Vrijwel alle politici zeggen dat de jongeren veel beter naar school kunnen gaan en dat ze dan ook maar niet het vliegtuig moeten nemen, als het klimaat hen zo aan het hart gaat. Kun je ijveren voor een goed klimaatbeleid en daarna het vliegtuig nemen?
Wanneer zijn we burger en wanneer consument en kun je dat tegelijk zijn?
Op de volgende Maandagavond zoeken we naar een antwoord op de vraag wat goed burgerschap is en of die rol aan een herdefinitie toe is.

Rebekka de Wit sprak in februari met allerlei experts en maakt aan de hand van hun inzichten een spreekbeurt over burgerschap, Freek Vielen onderzoekt of er zoiets als burgerschap bestaat in het dierenrijk en is op dit moment een verlegen gast aan het overhalen om iets te zeggen over zijn teleurstelling in zijn medeburgers.

Te gast zijn Matthias Van de brul en Yelena Schmitz, twee net afgestudeerde dramastudenten die komen reflecteren over hun bijdrage aan de klimaatprotesten. De muziek wordt verzorgd door Subterranean Street Society.

Muziek – soep – deuren gaan open om 19.00, programma begint om 20.00 uur.

Luister hier de podcast van deze avond af.

foto’s: Tom van de Oudeweetering